Wat is beëdiging - waarom een beëdigde vertaling

Wat is een beëdigde, ofwel gecertificeerde, vertaling en wanneer heb je er een nodig?

De term “beëdigde vertaling” wekt soms wat verwarring op – met name wanneer het gaat om wanneer beëdiging nu wel of niet vereist is. Daarom is het handig een idee te hebben van de gevallen waarin vertalingen gewoonlijk worden beëdigd.

Beëdigde vertalingen kunnen vereist zijn voor veel documenten die officieel aan bepaalde instanties moeten worden voorgelegd, zoals onder meer voor procedures bij rechtbanken, overheidsinstanties ingeval van emigratie en voor educatieve instellingen. Als je een vertaling laat beëdigen dan maak je het document daarmee een juridisch stuk.

Ondernemingen

Echter, niet alleen juridische instanties en de overheid verlangen beëdigde vertalingen:

Bedrijven

Beëdiging van vertalingen wordt ook vaak vereist door ondernemingen en andere instellingen, zoals bij contracten en voorwaarden. Daarmee krijgen bedrijven een bevestiging dat de vertalingen die ze ontvangen inhoudelijk kwalitatief in orde zijn. Ook andere belangrijke documentatie, zoals patenten en financiële rapporten, kunnen voor beëdiging in aanmerking worden genomen om er als bedrijf zeker van te zijn dat je goede stukken in handen hebt.

Ook wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van beëdigde vertalingen voor werknemersprofielen, diploma’s en werkgeversverklaringen bij overplaatsing van een werknemer naar een buitenlands bedrijf. En natuurlijk ook voor documentatie van buitenlandse werknemers die hier geplaatst worden.

Diploma's en Certificaten

Emigratie

Emigratie is ook een belangrijke factor waarbij vrijwel altijd beëdigde vertalingen vereist zijn. Als je een verblijfsvergunning (en ook een tijdelijke bezoekersvergunning) in een ander land aanvraagt, dan zullen alle documenten in de officiële taal van dat land moeten worden vertaald en beëdigd.

Educatieve instellingen

Aanmeldingen voor universiteiten en hoge scholen vereisen vaak ook beëdigde vertalingen van documenten, zoals diploma’s en certificaten. Afhankelijk van het beleid van de school, is het mogelijk dat je ook de cijferlijsten moet laten vertalen en beëdigen. Het is altijd goed om van tevoren goed uit te zoeken welke documenten precies benodigd zijn, ook om onnodige kosten te vermijden.

Privépersonen

Natuurlijk kunnen ook privépersonen gebruik maken van gecertificeerde vertalingen. Daarbij kunt u zoals boven vermeld denken aan emigratie naar het buitenland, zelf-detachering naar het buitenland, studie in het buitenland, buitenlandse visums. Maar wanneer uw gezin meereist, dan wordt bij emigratie meestal ook een beëdigde vertaling verlangd van alle geboortecertificaten, huwelijksaktes en echtscheidingsdocumenten. En tevens medische rapporten en identiteitsbewijzen; al deze zaken kunnen ertoe bijdragen om sneller aangenomen te worden in het buitenland.

Juristen

Advocatenkantoren, notariskantoren en andere juridische entiteiten maken vaak gebruik van beëdigd vertalers voor processtukken, zoals dagvaardingen en conclusies. Daarnaast wordt een beëdigde vertaling steeds vaker gebruikt voor documentatie waarvoor een accurate vertaling wordt verlangd, zoals statuten en akten.

De waarde van een beëdigde vertaling zit hem in het feit, dat ze officieel worden erkend door overheidsinstanties in binnen- en buitenland. Daardoor wordt de mogelijkheid van fraude in de kiem gesmoord en kan het zelfs nog een belangrijke waarde toevoegen: gemoedsrust.

Beëdiging

Als een document wordt beëdigd, dan wordt de voltooide vertaling aan de originele tekst bevestigd samen met een officiële beëdigingsverklaring van de beëdigd vertaler. Vaak wordt er beëdigd op een gelegaliseerde brontekst. Dat wil zeggen dat het originele document eerst aan de notaris is voorgelegd voor zijn of haar legalisatie.

De beëdigingsverklaring geeft aan dat de vertaling zo accuraat en compleet mogelijk is uitgevoerd. De verklaring zelf alsmede elke vertaalde pagina moet worden voorzien van de stempel en handtekening/paraaf van de beëdigd vertaler.

Email, RSS Follow