Juridische Vertalingen

Vermijd discussie door eerst de Heads of Terms – de belangrijkste voorwaarden – te vertalen

Een overeenkomst omtrent de heersende voorwaarden (Heads of Terms) is een document dat wordt opgesteld voorafgaande aan de beoogde transactie. Dit is niet hetzelfde als de Letter of Intent, de intentieverklaring, waarin partijen zich slechts bereid verklaren een overeenkomst aan te gaan.

Het doel van de overeenkomst is om de voornaamste voorwaarden die door de betrokken partijen zijn overeengekomen duidelijk vast te leggen. Het werkt als een structureel opgebouwd instrument, waardoor partijen worden geholpen zich te richten op de details van de zaken die beide partijen voor ogen hebben. Daarmee kan een uitgewerkt plan, de uiteindelijke overeenkomst, worden gevoed. Aangezien de Heads of Terms worden gezien als een concept van de uiteindelijke overeenkomst, is de Heads of Terms geen juridisch bindend contract, hetgeen inhoudt dat de partijen slechts zijn onderworpen aan de uitgewerkte bepalingen die in het uiteindelijke contract worden opgenomen. Ingeval de overeenkomst wordt opgesteld ten behoeve van partijen die allen dezelfde taal als moedertaal hebben, kan dit een eenvoudige taak zijn, die spoedig kan resulteren in een overeenkomst. Als de partijen echter verschillende moedertaalsprekers zijn, dan kan het vaststellen van de bepalingen in een Heads of Terms met een vertaling daarvan in de gewenste talen een mooie oplossing bieden om duidelijkheid te verschaffen over de specifieke onderdelen waarover overeenstemming bestaat.

Heads of Terms zijn met name van essentieel belang bij de aanvang van een proces tot de uiteindelijke overeenkomst. Wanneer een juridische bedrijfsovereenkomst wordt aangegaan met een buitenlandse onderneming, dan vormt dit document een cruciaal instrument teneinde het welslagen van de transactie te garanderen. Beide partijen moeten echter in staat zijn hun eisen aan de andere partij voor te kunnen leggen, maar moeten ook duidelijkheid verkrijgen over de eisen van de andere partij. Daarom geldt voor Heads of Terms dat een juridische vertaling van het document beide partijen voordelen kan bieden bij het helpen uitsluiten van verwarring en discussie aan beide kanten. In veel gevallen is het zo dat men wel kennis heeft van de taal van de andere partij, echter wanneer het gaat over juridische documentatie is een grondige kennis van taal van de andere partij onontbeerlijk. De informatie kan anders vervormd of verdraaid worden, hetgeen mogelijk kan leiden tot onenigheid over hetgeen oorspronkelijk was overeengekomen. Wanneer dit gebeurt, komt men vaak niet eens meer toe aan het uiteindelijke contract, wat leidt onnodig en aanzienlijk verlies voor beide partijen.

De Heads of Terms bevatten verscheidene punten die moeten worden overeengekomen, zoals onder meer:

•    de aard van de overeenkomst;
•    een omschrijving van de transactie en het onderwerp ervan;
•    de prijs van de koop/verkoop en de betalingsmethode;
•    een tijdsbestek van oplevering van de transactie en de verdere details.

Vanwege de vaak grote bedragen die gepaard gaan met transacties, is het van groot belang dat beide partijen volledig begrip hebben van de specifieke onderdelen van de overeenkomst. Met een vertaling door een juridisch vertaler verkrijgen beide partijen een exacte kopie en het juiste begrip van de door hen overeengekomen bepalingen en voorwaarden, geschreven in hun eigen taal, waarin duidelijk alle belangrijke kwesties zijn opgenomen. Wanneer partijen op deze wijze behoorlijk geïnformeerd zijn, zal de afronding van de uiteindelijke overeenkomst een stuk vloeiender verlopen en kunnen veel financiële kwesties en kosten worden bespaard.

Verspil echter niet al de moeite van de Heads of Terms; zorg ervoor dat ook de uiteindelijke overeenkomst door een goede juridisch vertaler wordt vertaald.

 

Home