Dealer Agreement / Dealerovereenkomst – voorbeeldvertaling EN / NL

 

Doeltekst Nederlands:

 

1.     Grondslag van de Overeenkomst

1.1    Benoeming Dealer

RRMC geeft de Dealer hierbij het niet-exclusieve recht, en de Dealer aanvaardt zulks, in verband met de distributie van de Contractgoederen en de uitvoering van de Services overeenkomstig de bepalingen van deze Overeenkomst en met name overeenkomstig de RRMC-verkoopnormen (Bijlage 5) en de RRMC-aftersalesnormen (Bijlage 6).

1.2    Financiële Servicesprogramma
De Dealer dient de verkoop te stimuleren voor de door RRMC van tijd tot tijd beoogde Financiële Servicesprogramma’s en deze aan de Eindafnemers ter beschikking te stellen ter ondersteuning van de aankoop van Automobielen.

1.3    Wijziging van Contractgoederen
Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van RRMC, mag de Dealer geen wijzigingen of veranderingen aan de Contractgoederen aanbrengen, tenzij de wijziging of verandering op een Automobiel na verkoop aan een Eindafnemer wordt uitgevoerd, en op verzoek van die Eindafnemer.
Het is de Dealer is niet toegestaan zijn eigen modelbenamingen op de Contractgoederen aan te brengen.

1.4    Verkoop aan wederverkopers en door middel van agenten
De Dealer mag de Contractgoederen niet leveren aan wederverkopers, die niet voor hun distributie door RRMC bevoegd zijn. Deze beperking geldt niet voor de levering van Onderdelen aan onderhoudswerkplaatsen die dergelijke Onderdelen gebruiken voor reparatie en/of onderhoud van Automobielen.

 

Brontekst Engels: