Blog

Home   »   Articles posted by Nicole van Gerven MA, LLM

Waarom is een goede juridische vertaling zo belangrijk voor je onderneming?

Waarom is een goede juridische vertaling zo belangrijk voor je onderneming?

Waarom is een goede juridische vertaling zo belangrijk voor je onderneming?

Je staat op een keerpunt voor je onderneming, het is tijd om te groeien en ondertussen gaat ook internationale uitbreiding plaatsvinden. Dit is het punt waarop nieuwe contracten, octrooien en andere juridische documenten onvermijdelijk aan de orde zullen komen, en je zult ze hoogstwaarschijnlijk naar andere talen moeten vertalen.

En dan moet je een vertaler vinden; misschien is er wel iemand in je onderneming die weleens vertaalt. Maar wanneer het op juridische vertalingen aankomt, is het niet zo eenvoudig. Daarom is het tijd om de juiste vertaler te vinden.

Wat is een juridische vertaling?

Juridische vertaalwerkzaamheden vormen een complex en zeer gespecialiseerd vakgebied, waarbij één fout kan leiden tot juridische problemen en oponthoud voor je bedrijf, iets waar niemand mee te maken wil krijgen terwijl de onderneming groeiende is. Bovendien is een juridische vertaling niet alleen bedoeld voor contracten; je kunt het ook gebruiken voor patenten, handelsmerken en copyrights, voor persoonlijke juridische documenten, certificaten, juridische verklaringen, zakelijke voorstellen, correspondentie en nog veel meer.

Waarom is het zo belangrijk om met een uitstekende juridisch vertaler te werken?

Bij het vertalen gaat het er niet alleen om de zinnen in een andere taal om te zetten, maar de vertaler dient ook in staat te zijn is de betekenis van de zin juist te interpreteren en in de andere taal weer te geven zonder de betekenis te wijzigen. Dubbelzinnigheid is uit den boze bij het vertalen van juridische documenten, evenals het ontbreken van juridische woordenschat en idioom.

Dit is van cruciaal belang voor een gebied dat zonder enige twijfel cultuurafhankelijk is. Binnen de juridische sector worden de formulieren, termen en definities sterk beïnvloed door de cultuur en het rechtssysteem van het land. Als zodanig is bekendheid hiermee van cruciaal belang voor nauwkeurige vertalingen, met name voor die gevallen waarin culturele gevoeligheid van het grootste belang is.

De vertaler van het juridische document moet kennis hebben van de rechtssystemen in het land waaruit hij vertaalt en het land waarnaar hij vertaalt, en zijn juridische deskundigheid zal voor jou het nuttigst zijn.

Deze vertalers hebben aanvullende kwalificaties (meestal academisch) die je onderneming een nauwkeurige vertaling kunnen bieden en zorgen voor een soepele uitbreiding in juridische zin, zodat je je kunt richten op de zakelijke kant. Advocatenjargon, zoals het door sommigen wordt genoemd, kan ingewikkeld zijn, zelfs als het in je moedertaal is geschreven. De gevoeligheid van het gebied waarop zij werken betekent dat je extra op moet letten bij het zoeken naar de persoon om de klus te doen.

Om een uitstekende juridisch vertaler te vinden, moet je op de volgende aspecten letten:

 • De vertaler is beëdigd / geaccrediteerd als vertaler
 • Academische achtergrond in rechten en/of de betreffende vreemde taal
 • Diepgaande kennis van 2 of meer talen
 • Specialisatie in de sector die je nodig hebt – kennis van internationaal recht is bijvoorbeeld ook een groot pluspunt
 • Uitzonderlijke schriftelijke vaardigheden met een goede stijl
Goede juridische vertaaldiensten…

…..kosten wat meer dan bijvoorbeeld een websitevertaling; je twijfelt of je het toch niet zelf kunt doen of intern kunt laten regelen. Maar zou een rechtszaak niet duurder zijn?
Ga voor veilig en laat een juridisch vertaler de klus klaren.

Bedenk eens hoeveel verschillende betekenissen en nuances er bestaan in de juridische terminologie van alledaagse onderwerpen alleen al. En dit wordt nog ingewikkelder bij het vertalen naar een andere taal. Kijk naar het woord ‘call’, in de zin van het bijeenroepen van een vergadering, in het Engels.

In het Spaans zou je denken voor ‘llamar’ te gaan, maar dat zou onjuist zijn omdat in het Spaans ‘convocar’ of ‘abrir una sesión’ (bijeenroepen of openen in het Engels) wordt gebruikt. Dit is een van de vele voorbeelden binnen deze talencombinatie. Natuurlijk geldt dit evenzo voor Nederlands naar Engels en vice versa.

Dus

Waarom zou je jezelf een hoop hoofdpijn bezorgen in plaats van een juridisch vertaler in te huren? Je wil immers geen taalbarrières en -problemen op juridisch gebied.
Een goed voorbeeld van wat er gebeurt als een juridische vertaling fout gaat, was het akkoord over een vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. In de Amerikaanse versie van het akkoord zaten verschillende vertaalfouten, zodat het enkele maanden werd tegengehouden tot alles was rechtgezet en de regering het akkoord goedkeurde.

Gedurende die periode hebben bedrijven aan beide zijden een hele hoop geld verloren. Om te voorkomen dat een situatie als deze jouw onderneming overkomt, kan het nooit een slecht idee zijn om de professionele weg te bewandelen.

Met andere woorden, het beste zakelijke advies is om de juridische vertaling over te laten aan de professional om een nauwkeurige juridische vertaling te verkrijgen die je geen problemen zal opleveren, vooral wanneer één vertaalfout kan leiden tot rechtszaken en andere soorten schade.

Het is in het jouw belang en dat van je onderneming een beroep te doen op professionele juridische vertaaldiensten voor dit soort opdrachten.

Naast de juridische vertaaldienst ontvang je de best mogelijke service met een op maat gemaakte oplossing om je bedrijf te helpen groeien. Hiervoor heb je een uitstekende en betrouwbare juridische vertaaldienst nodig, en wanneer je er een kiest, moet je op de volgende zaken letten: Kwaliteit, professionaliteit, prijs, uitstekende communicatie en klantenservice, efficiëntie, betrouwbare juridische specialisten.

Beëdigde vertaling, Wanneer is dat nodig?

Beëdigde vertaling, Wanneer is dat nodig?

Beëdigde vertaling, Wanneer is dat nodig?

Hoe weet u wanneer u een beëdigde vertaling nodig heeft en niet enkel een standaard vertaling?


Juridische doeleinden

Wanneer heeft u een beëdigd vertaling nodig? In dit artikel zal ik het belang ervan uitleggen, simpel gezegd, Gewoonlijk zijn beëdigde vertalingen nodig voor allerlei juridische doeleinden.

Daarom is dit van belang voor documentatie die wordt gebruikt in rechtszittingen en procedures. Bijvoorbeeld, Bewijs- en processtukken die in een vreemde taal zijn geschreven, moeten worden vertaald en gewaarmerkt door een professionele vertaler.

Daarom is het van belang om rekening mee te houden dat wanneer u wordt gevraagd om documenten in te dienen bij een overheid of een juridische instantie, deze vaak tevens beëdigde vertalingen dienen te bevatten.

Hier vindt u meer over deze onderwerp

Immigratie

Immigratie is een specifieke sector waarbij gewoonlijk gecertificeerde vertalingen van persoonlijke documenten worden verlangd. De vertalingen dienen daarbij in de officiële taal van het ontvangende land te zijn opgesteld.

Studeren in het buitenland

Buitenlandse studenten die in andere landen verder willen studeren, moeten vaak beëdigde vertalingen van hun academische documenten overleggen, zoals hun diploma’s, cijferlijsten en andere bewijsstukken, samen met verklaringen en aanbevelingen van hun school. Sommige hogescholen en universiteiten verlangen dat de aanvrager het originele exemplaar van het curriculum van zijn studie samen met de gecertificeerde vertaling indient. Bevestig altijd de lijst van documenten die de instelling nodig heeft, zodat u geen tijd verliest; hierdoor kan de behandeling van uw opleidingsaanvraag vertraging oplopen.

Zaken doen in het buitenland

De globalisering opent nieuwe deuren voor bedrijven over de hele wereld om te concurreren in de internationale zakenwereld. Om de verwerking van zakelijke aanvragen in het buitenland te vergemakkelijken, is het vaak noodzakelijk om gecertificeerde vertalingen van bedrijfs- en zakelijke documenten te leveren. Dit kan gaan om contracten, financiële rapporten, statuten, octrooiaanvragen en andere bedrijfsgerelateerde documenten.

Werknemers uit het buitenland

Tegelijkertijd kunnen bedrijven die internationaal personeel in dienst nemen, evenals partners en agenten, verlangen dat gecertificeerde vertalingen van bepaalde documenten, waaronder paspoorten, visa, bankafschriften en medische dossiers, worden overgelegd.

Overheidsinstellingen

Beëdigde vertalingen zijn meestal nodig voor juridische handelingen met overheidsinstellingen in het buitenland. Zorg ervoor dat u gecertificeerde vertalingen van hoge kwaliteit krijgt door een betrouwbaar vertaalbureau te kiezen met professionele vertalers die deskundig zijn op het gebied van beëdigde vertalingen. De nauwkeurigheid van de beëdigde vertaling is een van de factoren voor een soepele verwerking van uw specifieke aanvraag.


Documenten waarvoor een beëdigde vertaling is vereist

Verschillende landen hebben hun eigen regels voor de vertaling van officiële documenten. Gecertificeerde vertalingen, die vaak nodig zijn de verschillende departementen van de overheid, worden in de Verenigde Staten vaak gebruikt voor immigratiedoeleinden. Het USCIS vereist dat alle documenten die in andere talen zijn geschreven, gewaarmerkte vertalingen in het Engels hebben.

Een beëdigde vertaling wordt geleverd met een certificaat waarin staat dat de vertaler het document naar beste weten nauwkeurig heeft vertaald en is voorzien van een stempel en handtekening en de bevoegdheid van de vertaler.

Hier leest u meer over onze dienstverlening →

 

Enkele van de documenten waarvoor in het buitenland of vanuit het buitenland meestal een beëdigde vertaling wordt verlangd:

 • Medische certificaten
 • Geboorteakten
 • Huwelijksakten
 • Echtscheidingsakten
 • Academische certificaten
 • Opleidingscertificaten
 • Schoolrapporten en -diploma’s
 • Rijbewijzen
 • Overlijdensakten
 • Aanvaardingspapieren
 • Memorandum van oprichting
 • Statuten
 • Processtukken
 • Overige juridische documenten
 • Volmachten

Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u hier altijd een berichtje achterlaten. →

Pin It on Pinterest