Blog

Home   »   Cryptocurrency   »   Archive by category "Bitcoin"

Wat is cryptocurrency? een leidraad voor beginners

Wat is cryptocurrency? een leidraad voor beginners

Deel #1 van onze kijk op Bitcoin en cryptocurrency vanuit een juridisch perspectief

Als jurist bij Anglo Dutch Legal Translations, blijven we graag op de hoogte van ontwikkelingen die ons allemaal aangaan, zowel wereldwijd als lokaal en voornamelijk vanuit een  juridisch perspectief. Alhoewel zijn er veel artikelen en aannames over cryptocurrencies in omloop, echter wij willen dit graag bekijken in een juridisch kader, wat de voordelen zijn en waar u op moet letten bij het nemen van beslissingen over al of niet deelnemen in deze spannende nieuwe wereld.

In deze reeks artikelen zullen we de verschillende elementen van cryptocurrency behandelen, wat het eigenlijk is, wat de oorspronkelijke bedoeling was en wat je ermee kunt doen, hoe je ervan kunt profiteren en hoe je veilig kunt navigeren door de wereld van Crypto.

Dit eerste artikel is een inleiding waarin de belangrijkste aspecten van cryptocurrency worden doorgenomen en uitgelegd. Het is de bedoeling dat na het lezen van het artikel heb je een beter begrip van dit fenomeen dan de meesten mensen.

In deze leidraad worden de volgende onderwerpen besproken:

Het begin: De geschiedenis van cryptocurrency
De onderdelen: Waaruit bestaat cryptocurrency?
De vormgeving: Hoe werkt cryptocurrency eigenlijk?
De industrie: Hoe wordt cryptocurrency gecreëerd?
Toepassingen: Waar kun je cryptocurrency voor gebruiken?
Kritiek: De problemen met cryptocurrency
De toekomst: Waar gaat het heen met cryptocurrency?

Cryptocurrencies zijn een fenomeen geworden.

Ze begonnen als een vaag geformuleerd idee, dat grotendeels beperkt bleef tot de cypherpunk- en cryptografieculturen van de jaren negentig. Echter, tegenwoordig zijn cryptocurrencies een marktreus die wereldwijd actief zijn en honderden miljarden dollars waard zijn.

Onder degenen die toegang hebben tot het internet, zijn er maar weinig mensen die niet van cryptocurrency hebben gehoord. Bitcoin, Ethereum, ICO’s, blockchain en een aantal andere begrippen worden dagelijks genoemd in de media wereldwijd. En toch is er blijkbaar maar een zeer beperkt aantal mensen dat een grondig begrip heeft van deze revolutie in de gedecentraliseerde economie.

In deze leidraad willen wij overzicht geven in wat cryptocurrency is, van het begin tot heden. We kijken naar de technologie achter gedecentraliseerd geld, zodat je kunt begrijpen waarom cryptocurrency zich als een lopend vuurtje over de wereld heeft verspreid. Je krijgt een overzicht van hoe digitale valuta vandaag de dag werkt. Tot slot formuleren we onze eigen gedachten over waar deze technologie naartoe gaat.

 

Bitonic-kopen-verhandelen-bitcoin

Direct Bitcoins kopen en verkopen met uw eigen wallet

Wij adviseren Bitonic als betrouwbare en veilige onderneming met goede voorwaarden voor het kopen van bitcoin in Nederland.
Klik op het logo of ga hier ⇒voor meer informatie.

Is dit de eerste keer dat u Bitcoin koopt? Bitonic heeft alle informatie in huis die u nodig heeft voor het kopen, opslaan en verhandelen van Bitcoin

Het begin:

De geschiedenis van cryptocurrency

WAT IS CRYPTOGRAFIE EN WAT HEEFT HET TE MAKEN MET DIGITAAL GELD?

Cryptografie is de wetenschap van principes en technieken om informatie te versleutelen. Deze wetenschap is er om de communicatie tussen twee partijen veilig te stellen, zodat derden geen toegang hebben tot die communicatie, peer-to-peer communicatie zoals dat heet. Een derde partij kan het grote publiek zijn, of een meer specifieke entiteit zoals een bank, regering, of andere persoon. Deze worden derden genoemd, en met goede cryptografie zou je in staat moeten zijn om relevante informatie voor hen te verbergen. Van elektronisch geld kan worden gezegd dat het de digitale versie van papiergeld is. Deze zouden idealiter dezelfde functionaliteit moeten hebben als papiergeld, maar er daarnaast voor moeten zorgen dat gebruikers anoniem blijven en dat het geld niet getraceerd kan worden. Dit zijn twee van de fundamenten van cryptocurrency.

Bij digitale betalingen en elektronisch geld wordt cryptografie gebruikt om transacties te beveiligen. Dit gebeurt voornamelijk door middel van het genereren van handtekeningen voor elke individuele gebruiker, gebaseerd op cryptografische principes. De cryptografie wordt in een algoritme geschreven, dat vervolgens wordt uitgevoerd en ervoor zorgt dat de transactie-informatie anoniem en veilig blijft, zowel voor de verzender als voor de ontvanger, Zo is er sprake van een peer-to-peer-transactie waarbij geen derde partij betrokken hoeft te zijn om die transactie te faciliteren, d.w.z. een bank die kosten in rekening brengt.

Wat-is-cryptografie

HET ONTSTAAN VAN CRYPTOCURRENCY: EEN KORTE GESCHIEDENIS

Als de definitie van cryptografie over het verbergen van informatie gaat, zal het ook geen verrassing zijn dat de makers van de eerste cryptocurrency voorstanders waren van anonimiteit.
De allereerste poging tot een digitaal betaalsysteem op basis van cryptografie en anonimiteit was DigiCash van David Chaum. Chaum schreef al in 1982 over wat hij Blind Signature Technology noemde, die gebaseerd was op het genereren van handtekeningen en totale anonimiteit voor gebruikers van online transacties.

De technologie werd in 1990 in DigiCash geïmplementeerd, maar overleefde het niet. David Chaum heeft zelf gezegd dat zijn bedrijf waarschijnlijk te vroeg was – enkele jaren voordat digitale handel en internet een vanzelfsprekendheid werden in de samenleving. Desalniettemin werd DigiCash een belangrijke factor in de vroege geschiedenis van cryptocurrency.

In 2002 publiceerde de nu wereldberoemde cryptograaf Nick Szabo zijn artikel Shelling Out: The Origins of Money. Hierin bespreekt hij de oorsprong van geld en hoe directe handel in beperkte, of schaarse, middelen, zoals kettingen gemaakt van zeeschelpen, aan de basis ligt van het vermogen van de mens om samen te werken. Dat Szabo vooral geïnteresseerd was in schelpenkettingen is des te interessanter.

3 jaar later, in 2005, kwam de publicatie Bit Gold, waarin in principe de basis werd gelegd voor cryptocurrency zoals we die nu kennen:

“Edelmetalen en verzamelobjecten hebben een schaarste die niet kan worden nagemaakt, simpelweg omdat het duur is om ze te produceren. Dit zorgde er ooit voor dat de waarde van geld grotendeels onafhankelijk was van het vertrouwen in een derde partij. (…)”

(Maar omdat je online niet met metaal kunt betalen) zou het beter zijn geweest dat er een protocol was waarbij dure stukken (waarvan de waarde niet vervalst kan worden) digitaal gecreëerd konden worden, met minimale afhankelijkheid van derden, en vervolgens veilig opgeslagen, overgedragen en van kwaliteit verzekerd met een vergelijkbare minimale behoefte aan vertrouwen:

Bit Gold.

Szabo beschreef verder dat hij zich een keten van dergelijke bits voorstelde (lees: blockchains vandaag), die bevestigd konden worden door ‘challenge bits’, of wat we vandaag kennen als de Proof-of-Work functie. Vier jaar later werd Szabo’s visie tot leven gebracht door niemand minder dan Satoshi Nakamoto.

BITCOIN: ’s WERELDS EERSTE GEDECENTRALISEERDE CRYPTOCURRENCY

Dat Bitcoin zoveel lijkt op de schets van Szabo uit 2005 is een van de redenen waarom veel mensen zich afvragen of het Nick Szabo is die inderdaad Satoshi Nakamoto zelf is. De eerstgenoemde heeft dit echter meermaals ontkend, en de peetvader van de cryptocurrency blijft tot op de dag van vandaag anoniem. De in 2009 gelanceerde Bitcoin was ’s werelds eerste succesvolle poging tot een gedecentraliseerde cryptocurrency.

Zoals de schelpenketens waarover Szabo in 2002 had geschreven de oorsprong van geld waren, was Bitcoin ontworpen als een keten van blokken. Elk blok bestond uit informatie over de betreffende geldoverdracht – dat wil zeggen: de transactie. En elk blok kon alleen worden geverifieerd en aan de keten worden toegevoegd met behulp van het gedecentraliseerde netwerk.

Nieuwe blokken werden verkregen met behulp van het Proof-of-Work algoritme – het oplossen van cryptografische problemen, dat ervoor zorgde dat de waarde van elk nieuw apparaat niet kon worden vervalst. Satoshi Nakamoto slaagde erin een echt gedecentraliseerde munt te creëren, die vandaag nog steeds de grootste op de markt is.

Bitcoin-werelds-eerste-gedecentraliseerde-valuta

De componenten: Waar bestaat cryptocurrency uit?
Hoe zijn deze digitale geldsystemen opgebouwd? Laten we eens kijken naar de vier belangrijkste componenten van cryptocurrency en hoe ze werken.

BLOCKCHAIN: DE CHAIN OP WAAROP ALLE CRYPTOCURRENCY TRANSACTIES WORDEN GEREGISTREERD 

Zonder de blockchain zouden we geen cryptocurrency hebben gehad. Zo simpel is het. Het is deze digitale keten van blokken – zie ze als bouwstenen met inhoud – die het mogelijk maakt om gedecentraliseerd geld te creëren, op te nemen en in de praktijk te gebruiken. En een blockchain is precies zoals het klinkt: een lange rij aan elkaar geplakte elektronische stukjes informatie.

Een blok bestaat uit veel verschillende dingen. En het kan ook uit een heleboel rare dingen bestaan. Er hoeft niet per se transactie-informatie in een blok te staan. Maar de gemene deler voor alle cryptocurrencyblokken is dat ze informatie bevatten die iets zegt over wie het verzonden heeft, wie het ontvangen heeft, en hoeveel er verzonden is.

Naast de eigenlijke transactie-informatie bevinden er echter nog twee andere elementen in het blok; dat zijn de twee elementen die cryptocurrency gebaseerd op blockchain zo revolutionair maken. Het blok bevat twee sleutels, of twee hashes, die fungeren als handtekeningen. Eén hash behoort tot het vorige blok; de andere behoort tot het nieuwe blok. En de enige manier om het blok aan de keten toe te voegen is als het wordt bevestigd door de nodes (knooppunten) op het netwerk.

DE KNOOPPUNTEN (NODES) EN GEBRUIKERS OP HET NETWERK

Een blockchain is afhankelijk van een netwerk om te kunnen functioneren. Het netwerk zorgt voor veiligheid en stabiliteit – en is gedecentraliseerd, wat één van de basisideeën van cryptocurrency is.  Een node is een gebruiker op het blockchainnetwerk. Dit is een persoon achter een computer die helpt om nieuwe blokken in de blokken en te bevestigen.

Hoe meer nodes er actief zijn op een cryptocurrency-netwerk, hoe gedecentraliseerder de blockchain zal zijn. Daarom kan ook gezegd worden dat je met meer nodes verzekerd bent van een veiliger en sterker netwerk; dan zijn er meerdere computers die gekraakt moeten worden om de keten succesvol aan te vallen.

De nodes zijn verantwoordelijk voor het toevoegen van nieuwe blokken aan de keten. De actieve gebruikers wedijveren om een nieuw blok – dat wil zeggen een nieuwe eenheid op de keten – te winnen, teneinde de transacties die het bevat te bevestigen. De informatie wordt vervolgens verspreid naar alle andere nodes in het netwerk, die vervolgens hun documentatie over de blockchain bijwerken.
Om dit te laten werken, zijn de nodes afhankelijk van het bevestigen van de transacties in nieuwe blokken op basis van een gemeenschappelijke referentie. Zij doen dit met behulp van het transactiegrootboek van de desbetreffende cryptocurrency.

Knooppunten-op-het-netwerk

 

CRYPTOCURRENCIES TRANSACTIEGROOTBOEK:

Wat cryptocurrencies zo bijzonder maakt, is dat hun transactiegrootboeken openbaar en gedistribueerd zijn. In een traditioneel betalingssysteem is er een gecentraliseerde derde partij die op de transactie-informatie zit; je bank, PayPal, overheidsinstanties enzovoort. Een van de zwakke punten van gecentraliseerde transactiegrootboeken is dat ze gemakkelijk kunnen worden gehackt – en dat er gemakkelijk mee kan worden geknoeid.

Cryptocurrencies daarentegen hebben publieke transactiegrootboeken, wat betekent dat alle nodes in het netwerk toegang hebben tot de informatie in de grootboeken. Dit maakt het voor de nodes ook gemakkelijk om nieuwe transacties te bevestigen of te weigeren. Met een gedistribueerd grootboek wordt relatief snel een overeenkomst tussen de knooppunten bereikt.

Hier keren we terug naar de handtekeningen, of hashes, van de individuele blokken. Let wel, dat alle knooppunten die de transacties moeten bevestigen toegang hebben tot alle voorgaande transacties en blokken. En alle nieuwe blokken bevatten een vingerafdruk, een handtekening, van het blok dat ervoor kwam.
Als iemand dan een transactie probeert te vervalsen, is dat gemakkelijk uit te filteren met behulp van het openbare transactiegrootboek. Op die manier zorgt cryptocurrency op een zeer efficiënte manier voor gedecentraliseerde veiligheid.

MUNTEENHEDEN: CRYPTOCURRENCIES EN VOORGEPROGRAMMEERDE BEPERKINGEN

Het laatste onderdeel van een cryptocurrency is waarschijnlijk de valuta zelf, of de entiteiten waaruit het protocol bestaat. Een deel van de achtergrond van Bitcoin en het ontstaan van cryptocurrencies is gelegen in de financiële crisis in 2008. Zaken als inflatie, het nemen van buitensporige risico’s door financiële instellingen en het onhoudbare beheer van nationale economieën waren factoren die een gedecentraliseerde economie stimuleerden.

Daarom zijn cryptocurrencies zo geprogrammeerd dat er niet meer dan een vooraf bepaald aantal munteenheden kan worden “gedrukt”. Voor Bitcoin is dat aantal 21 miljoen; voor Litecoin is dat 84 miljoen. Hoewel sommige cryptocurrencies niet zo’n specifiek aantal hebben, beschikken ze toch over functionaliteit die ervoor zorgt dat het terugwinnen van de valuta tijd kost en overeenkomt met de waarde die eraan wordt onttrokken.
De munteenheden van cryptocurrencies hebben verschillende regels voor hun protocollen, afhankelijk van het blockchainproject dat erachter zit. Er zullen beperkingen zijn op de decimalen waarin ze kunnen worden opgesplitst, evenals hoe ze worden geëxtraheerd. De waarde van de eenheid wordt bepaald door de markt en de vraag.

Hoe werkt cryptocurrency eigenlijk?

Nu je wat weet over de componenten waaruit cryptocurrency bestaat, vraag je je waarschijnlijk af hoe deze op elkaar inwerken. Dan komen we bij het ontwerp van de cryptocurrency, oftewel de dagelijkse werking van gedecentraliseerde valuta.

 

Het blockchain-netwerk

HET GEDECENTRALISEERDE BLOCKCHAIN NETWERK

Zoals we hebben gezien, vindt absoluut alles wat met cryptocurrency te maken heeft plaats aan de top van het blockchain netwerk. Het is in feite deze technologie die het mogelijk maakt om gedecentraliseerde betalingsoplossingen uit te voeren. Het netwerk is voortdurend in werking omdat het gedecentraliseerd is, wat betekent dat cryptocurrency dag en nacht werkt.

Wat cryptocurrency betreft, kunnen we zeggen dat de transacties bestaan uit informatie over de ontvanger, de verzender en het over te maken bedrag. De transactie-informatie wordt gedistribueerd naar het knooppuntennetwerk, dat samen de transactie bevestigt met behulp van het openbare grootboek. Als alles in orde is, wordt het geld overgemaakt.

Naast het bevestigen van transacties helpen de nodes bij het beveiligen van het netwerk, door up-to-date versies van het transactiegrootboek bij te houden. Ze zijn ook verantwoordelijk voor het toevoegen van nieuwe blokken aan de keten, en dit proces is afhankelijk van het algoritme van elke cryptocurrency.

PROOF-OF-WORK, PROOF-OF-STAKE OF CRYPTOCURRENCY ALGORITMES

Als je cryptocurrency als decor neemt is en de blockchain als de bouwstructuur, dan is het algoritme de fundering van het huis. Dit is de programmering – de gegevenscode – die bepaalt hoe een cryptocurrency dagelijks moet werken. Het algoritme is vooral belangrijk met betrekking tot hoe nieuwe blokken worden geëxtraheerd en toegevoegd aan de blokketen.

Om een nieuw blok met transacties te extraheren, moet een van de knooppunten op het netwerk een cryptografische taak oplossen; een wiskundig probleem. Maar welk knooppunt kan dit probleem oplossen? Dit is waar de Proof-of-Work- en Proof-of-Stake-algoritmen in het spel komen.

Het eerste is het algoritme van Bitcoin, en kan gemakkelijk worden verklaard door het feit dat degene met de meeste rekenkracht (CPU) de grootste kans heeft om een nieuw blok te “winnen”. Je kunt het zien als een loterij; hoe meer kaartjes je koopt, hoe meer kans je hebt om te winnen.

Proof-of-Stake wordt onder andere gebruikt door Ethereum. Hier is het echter niet de computerkracht die je loterijkansen bepaalt, maar hoeveel munteenheden je in je wallet hebt. Met andere woorden: Hoeveel geld ben je bereid te investeren om het netwerk te helpen beveiligen en transacties goed te keuren?
Er zijn bepaalde andere algoritmen, die pogingen zijn om PoW en PoS te verbeteren, maar deze twee zijn nog steeds de grote in de cryptocurrencymarkt.

PUBLIC EN PRIVATE KEYS: HET HANDTEKENINGENSYSTEEM VAN CRYPTOCURRENCIES

Als we nu teruggaan naar de cryptocurrency, en hoe de transacties in de praktijk worden uitgevoerd, is er nog één ding dat van cruciaal belang is voor de dagelijkse werking van de cryptocurrency. Dit zijn de publieke en private sleutels van de portefeuilles die valuta-eenheden bevatten.

Stel dat je een wallet voor cryptocurrency wilt aanschaffen. Dit is natuurlijk een digitale portemonnee, die gekoppeld is aan je gebruiker. Toch zal de inhoud van je portemonnee openbaar zijn, volgens het gedistribueerde transactie grootboek. Maar om toegang te krijgen tot de wallet, en er geld in heen en weer te sturen, heb je een private key nodig. Dit is de enige sleutel waar je mee te maken hebt.

Daarnaast zijn de portefeuilles van cryptocurrencies geanonimiseerd: de public key is een combinatie van cijfers en letters. Je kunt dit zien als een adres op het internet, zonder enige directe verbinding met jou als persoon. Het enige dat in het transactiegrootboek verschijnt, is dus hoeveel valuta er op de bijbehorende public key staat.

Industrie: Hoe wordt cryptocurrency gemaakt?
Nu hebben we doorgenomen hoe cryptocurrency dagelijks werkt in de vorm van transacties en algoritmes op het blockchain netwerk. Maar om meer te begrijpen van de basis van de cryptocurrency markt, is het zaak om vertrouwd te worden met de onderliggende industrie, namelijk de extractie van blokken en cryptocurrencies.

Openbare en privésleutels

CRYPTOGRAFISCHE PROBLEMEN ALS UITGANGSPUNT VOOR CREATIE

Laten we teruggaan naar Nick Szabo en zijn fascinatie voor zeeschelpen. Szabo betoogde dat de inspanning die nodig is om het te produceren, de reden is waarom dit type valuta gunstiger is dan het huidige papiergeld. Het kost meer tijd om schelpen uit de zee te halen en ze te malen dan het kost om een paar duizend stukjes papier te drukken.

In Szabo’s voorgestelde bitgoldsysteem was het daarom van belang dat het terugwinnen van de waarde-eenheden moeilijk genoeg zou zijn om de waarde in stand te houden. Op de blockchain gebeurt dit door het oplossen van wiskundige, of cryptografische, problemen om een nieuw blok te extraheren. Het zal dus een uitdaging zijn om toegang te krijgen tot meer blokken, en meer cryptocurrency.

Er zal dus geen nieuw blok worden vrijgegeven totdat het wiskundige probleem is opgelost. De moeilijkheidsgraad neemt toe met de emissies, wat inflatie tegengaat en ervoor zorgt dat het niet mogelijk is om de voorgeprogrammeerde vaste eenheidshoeveelheid te snel ‘leeg’ te maken.

MIJNBOUWTEAM EN INVLOED OP HET NETWERK

Zoals we net al zeiden, zijn er veel nodes die met elkaar concurreren om de wiskundige problemen op te lossen, en zo elk nieuw blok te winnen. Afhankelijk van het gebruikte algoritmesysteem is het ofwel de datakracht ofwel de portefeuillegrootte die de kans op toegang tot een nieuw blok bepaalt.

In een Proof-of-Work systeem is het de rekenkracht die de grootste kans op winning geeft. Dit heeft geleid tot het ontstaan van zogenaamde mining teams, waarbij meerdere nodes samenwerken om nieuwe blokken te extraheren. Toen Bitcoin werd gelanceerd, kon een gewone computer blokken delven; nu is er sprake van relatief grote investeringen in computerapparatuur om te kunnen omgaan met de steeds moeilijker wiskundige vergelijkingen die moeten worden opgelost om munten te delven.

Daarom werken de nodes samen, en tegenwoordig zijn er enorme mijnbouwteams met een navenant grote rekenkracht en capaciteit om blokken te delven. Hierop is enige kritiek gekomen met betrekking tot het gedecentraliseerde netwerk. Wanneer een mining team groot genoeg wordt, heeft het een grote invloed op de blockchain, en toegang tot veel cryptocurrency.

Vergelijkbare problemen krijg je in een Proof-of-Stake systeem. Hier zijn geen mining teams, maar het is nog steeds de grootste wallet die de grootste kans heeft om te winnen. Recente blockchain-projecten, met de bijbehorende cryptocurrencies, proberen zowel PoW- als PoS-problemen aan te pakken.

 

Mijnbouwteam

WIE VERDIENT ER DAN AAN CRYPTOCURRENCY?

Hoewel blokken in de blockchain en cryptocurrency nauw met elkaar verbonden zijn, zijn ze niet één en hetzelfde ding. Cryptocurrency is de bijbehorende waarde-eenheid van een blockchain. Ethereum, bijvoorbeeld, is veel meer dan alleen Ether. Dus wat hebben de nodes te winnen bij het extraheren van nieuwe blokken?

Elke blockchain heeft zijn eigen systeem voor hoe de nodes, die het netwerk beveiligen, beloond moeten worden. Voor sommige cryptocurrencies is dat in de vorm van transactiekosten voor alle transacties in een nieuw blok. Voor andere is er een vast bedrag aan cryptocurrency per blok.

Net zoals een aandeelhouder een rendement op zijn investering ontvangt, zullen de nodes van een blockchain-netwerk worden beloond op basis van het werk dat ze bijdragen. Zie de cryptocurrency als een vorm van loon voor ‘werknemers’ in het blockchain-netwerk.

Hoe lucratief het is om cryptocurrency te winnen hangt af van verschillende zaken. De concurrentie is natuurlijk belangrijk; hoe groter de concurrentie, hoe moeilijker het zal zijn om een nieuw blok en de bijbehorende beloning binnen te halen. Maar ook het ontwerp van de cryptocurrency is belangrijk, en dat hangt af van de makers van het blockchainproject.

Toepassingen: Waar kun je cryptocurrency voor gebruiken?
Nu zou je een relatief goed overzicht moeten hebben van hoe cryptocurrency, en de onderliggende blockchain technologie, werkt. Cryptocurrency is vandaag de dag een industrie met een waarde van honderden miljarden dollars. Waar wordt dit digitale geld dan voor gebruikt?

CRYPTOCURRENCY VOOR GEANONIMISEERDE EN VEILIGE TRANSACTIES

Bitcoin, de allereerste cryptocurrency, was uitsluitend een gedecentraliseerd betalingssysteem. En als het om cryptocurrency gaat, dus niet om blockchaintechnologie, is het hoofddoel juist geanonimiseerde en veilige transacties. Er zijn verschillende voordelen van cryptocurrencies die ze bijzonder gunstig maken in vergelijking met traditionele banktransacties.

Ze zijn onomkeerbaar
Omdat de blockchain is gebaseerd op opeenvolging – dat elk nieuw blok wordt toegevoegd aan de bestaande keten – is het onmogelijk om een transactie te wijzigen zodra deze is voltooid. Dit betekent dat met cryptocurrency-transacties niet kan worden geknoeid. Eenmaal geregistreerd, staat de informatie in een openbaar transactiegrootboek waartoe het hele netwerk toegang heeft.

Ze zijn snel en wereldwijd
Heb je ooit internationaal geld overgemaakt? Het aantal tussenpersonen waar het geld doorheen moet voordat het de ontvanger bereikt, leidt tot een extreme transactie-inertie. Cryptocurrency-transacties worden uitgevoerd op het wereldwijde, gedecentraliseerde netwerk, en worden rechtstreeks van verzender naar ontvanger verzonden. Waar ter wereld deze twee mensen zich bevinden, is niet van belang.

Ze zijn veilig
Houd in gedachten dat het transactiegrootboek beschikbaar is voor alle knooppunten op een blockchain-netwerk dat de basis vormt van een cryptocurrency. Als iemand dit netwerk probeert te kraken, betekent een gedistribueerd grootboek dat de aanvaller elk actief knooppunt moet kraken. Dit is in principe een onmogelijkheid, en tot nu toe is nog niemand daarin geslaagd.

Gedecentraliseerde transacties

TRANSACTIES ZONDER TUSSENPERSONEN: CRYPTOCURRENCY IN DE ZAKENWERELD

Een van de andere unieke kenmerken van cryptocurrency-transacties is dat ze worden uitgevoerd zonder tussenpersonen. Bij de manier waarop we vandaag bankdiensten uitvoeren, zijn we afhankelijk van een derde partij; een bank, een betalingssysteem of iets dergelijks waar we ons geld aan toevertrouwen. Bij cryptocurrencies hoef je alleen op het netwerk te vertrouwen.

In de zakenwereld opent cryptocurrency daarom een zee van mogelijkheden. Stel je voor dat een bedrijf in Nederland zaken wil doen met een bedrijf in Brazilië. Vandaag de dag moeten alle geldtransfers via minstens twee banken gaan – en waarschijnlijk vele dagen duren. Met cryptocurrency zijn de transacties bijna onmiddellijk, en gaan ze rechtstreeks van het Nederlandse bedrijf naar het Braziliaanse.

Bovendien hebben ze minimale transactiekosten, wat ze ook aantrekkelijk maakt voor de zakenwereld. Met een steeds globaler wordende wereldmarkt is er veel vraag naar eenvoudige en snelle betaaloplossingen, die over de continenten heen gebruikt kunnen worden. Cryptocurrency biedt zo’n oplossing.

CRYPTOCURRENCY ALS BASIS VOOR DE WERELDECONOMIE VAN DE TOEKOMST

De toegewijde cryptocurrency-enthousiastelingen zijn ervan overtuigd dat we met cryptocurrency de basis hebben gevonden voor de wereldeconomie van de toekomst. En dat cryptocurrency de natuurlijke volgende stap is voor goud, papiergeld, en elektronisch geld. Het potentieel is er zeker.

Met een gedecentraliseerd en wereldwijd netwerk, zijn er eigenlijk geen beperkingen voor cryptocurrency. Zolang de blockchain zo is ontworpen dat hij kan worden opgeschaald naarmate de vraag toeneemt, kan hij enorm groeien.
We mogen ook niet vergeten dat miljarden mensen op vandaag geen toegang hebben tot gewone bankdiensten. Er zijn er echter heel wat minder die geen toegang hebben tot een mobiele telefoon en internet – wat de enige twee dingen zijn die je nodig hebt om cryptocurrency te gebruiken.

Aangezien computercriminaliteit een steeds groter probleem wordt, is het ook niet moeilijk om je een wereldeconomie voor te stellen die gebaseerd is op een gedecentraliseerd en veilig netwerk. Er zijn echter verschillende grote uitdagingen met cryptocurrency met betrekking tot zowel de internationale als de nationale economie zoals ze nu zijn.

Kritiek: De problemen met cryptocurrency

CRYPTOCURRENCY IN GEORGANISEERDE EN GEREGULEERDE NATIONALE ECONOMIEËN

Onze banksystemen zijn in veel opzichten gebaseerd op regulering en organisatie. Als alles gecentraliseerd is, is het voor overheden ook een stuk makkelijker om orde te houden binnen monetaire systemen. Dan gaan alle transacties via een bank of soortgelijke instelling die verplicht is om over een aantal verschillende zaken te rapporteren.

Hoe past cryptocurrency in deze structuur? Wanneer geld in enkele minuten over de hele wereld kan worden verplaatst, rechtstreeks van verzender naar ontvanger, zullen nationale economieën al snel een probleem hebben om een overzicht te geven van de geldstromen. Dan worden zaken als belastingheffing en inkomstenrapportage een enorme uitdaging.

Het begin van dit conflict is er al. Sommige landen hebben cryptocurrency zo goed als verboden, andere hebben strenge sancties opgelegd aan de handel, terwijl weer andere landen nog steeds worstelen om bij de tijd te blijven. Als cryptocurrency echt de basis wil worden voor de economie van de toekomst, moeten deze twee systemen op de een of andere manier worden geconsolideerd.

Problemen-met-cryptocurrencyDE PARADOX TUSSEN DE BASISPRINCIPES VAN CRYPTOCURRENCY EN DE WERELDECONOMIE
De belangrijkste uitdaging in dit verband zijn de basisprincipes waarop cryptocurrency is gebouwd. Willen banken en andere traditionele financiële instellingen kunnen functioneren, dan zijn zij afhankelijk van transparantie en doorzichtigheid in de transacties die zij verwerken.

Het is niet genoeg om alleen te weten dat een x bedrag is overgemaakt van Persoon A naar Persoon B. De bank moet weten wie de personen zijn. Zij moet weten waar het geld vandaan kwam en waar het van daaruit naartoe is gegaan. Bij voorkeur moeten ze ook weten waar het geld voor is gebruikt, zodat ze eventuele overtredingen van de financiële wetgeving kunnen melden.

Cryptocurrency transacties zijn gebaseerd op anonimiteit voor gebruikers. Het spreekt voor zich dat de twee componenten van deze paradox niet samengaan. Er zijn wereldwijd zeer veel aspecten van het traditionele financiële systeem die in schril contrast staan met de basisideeën van cryptocurrency. Op dezelfde manier zijn er verschillende dingen aan cryptocurrency die gewoon niet werken in de huidige bankdiensten.

Daarom staan we voor een grote uitdaging. Naarmate meer en meer mensen cryptocurrencies beginnen te gebruiken, zijn banken haastig op zoek naar oplossingen voor rapportering en systematisering. En op de een of andere manier moeten deze twee structuren een manier vinden om naast elkaar te bestaan.

DE DONKERE KANT VAN CRYPTOCURRENCY: ZIJDEROUTE EN HET PROBLEEM VAN ANONIEME TRANSACTIES
Silk Road was een illegale online marktplaats die handelde in drugs, wapens en kinderporno om maar een paar van de illegale soorten transacties te noemen. De betaalmethode op deze site was Bitcoin. Gebruikers bleven anoniem en konden kopen wat ze wilden zonder dat de transactie naar hen kon worden herleid.

Hoewel men natuurlijk kan pleiten voor het recht op individuele privacy, is dit iets heel anders dan een economie die miljarden dollars waard is en voor 100% gebaseerd is op anonimiteit. Wanneer transacties anoniem mogen zijn, is er een overvloed aan illegale activiteiten. Velen hadden nog nooit van Bitcoin gehoord voordat Silk Road in de schijnwerpers kwam te staan, en het kostte de cryptocurrency veel tijd om zijn reputatie te herstellen.

Problemen-met-anonieme-transacties

Anonieme transacties zijn een van de grootste uitdagingen in het consolidatieproces tussen bestaande en nieuwe, gedecentraliseerde financiële systemen. Er moet een verband zijn tussen de transacties en de mensen die ermee te maken hebben. Tegelijkertijd is het transactiegrootboek voor cryptocurrency openbaar, wat ook problemen oplevert met betrekking tot gegevensbescherming.

WAARDETURBULENTIE OP DE CRYPTOCURRENCYBEURS
Weinig zaken hebben zo veel aandacht en publiciteit gekregen als de waardeturbulentie op de cryptocurrencybeurs. Cryptocurrency is, zoals we in deze gids hebben gezien, een volledig ongereguleerde vorm van waarde-eenheid. Er is dus geen centrale bank die ervoor zorgt dat de waarde stabiel blijft. Hier zijn het de marktkrachten die de overhand hebben, en die kunnen soms zeer agressief zijn.

Dit is ook een van de redenen waarom cryptocurrency veel kritiek heeft gekregen. Hoe kan men vertrouwen hebben in een systeem dat op geen enkele manier gestabiliseerd is? Waar men in principe van de ene dag op de andere al zijn geld kan verliezen, zonder financiële zekerheid?

De waardeturbulentie van cryptocurrency is een andere grote uitdaging voor het nieuwe digitale geld. Als mensen hun inkomen willen digitaliseren en decentraliseren, moet er een vorm van veiligheid zijn; een stabiliteit waarop je kunt vertrouwen. Zoals de cryptocurrency-markt er nu uitziet, is die zekerheid er niet.

Wereldwijde betalingsoplossingen

De toekomst: Waar gaat het heen met cryptocurrency?
Of je nu een optimist of een pessimist bent, er bestaat geen twijfel over dat cryptocurrency een blijvertje is. Het is echter een uitdaging om iets concreets te zeggen over hoe ver deze markt zich zal ontwikkelen, en waar het naartoe gaat.

DE BEHOEFTE AAN WERELDWIJDE BETAALOPLOSSINGEN

Men kan nog steeds met zekerheid zeggen dat de behoefte aan wereldwijde betaaloplossingen alleen maar groter wordt. Aangezien alle continenten van de wereld financiële transacties met elkaar zullen moeten uitvoeren, zal er geen sprake meer zijn van wachttijden van enkele weken en vertrouwen in verschillende bankinstellingen.

PayPal en Western Union behoren tot de snelste betaaloplossingen die vandaag op de markt beschikbaar zijn. En toch lijdt het geen twijfel dat beide systemen niet meer van deze tijd zijn. De transactiekosten zijn aanzienlijk, en je bent nog steeds afhankelijk van het vertrouwen in een derde partij om je transacties te voltooien.

We hebben het al eerder gehad over de vele mensen in de wereld die geen toegang hebben tot een bankrekening. Met de snelheid van digitale ontwikkeling en innovatie kunnen de traditionele en bestaande economische systemen het niet bijbenen. Vroeg of laat zullen deze mensen betaaloplossingen nodig hebben die geen vast inkomen of bankrekening vereisen.

Ook ontstaan er voortdurend nieuwe cryptocurrencies, die vaak de problemen van bestaande cryptocurrencies proberen op te lossen. Maar welke munt en welk algoritme aan de top eindigt – welke cryptocurrency of welke cryptocurrencies op de wereldmarkt de voorkeur zullen krijgen – dat zal de tijd leren.

OPTIMISTEN EN PESSIMISTEN: WAARDESPECULATIE VOOR CRYPTOCURRENCY
Als het gaat om waardespeculatie voor cryptocurrency, kan men een duidelijk onderscheid maken tussen de optimisten en de pessimisten. De eersten zijn ervan overtuigd dat cryptocurrency, en de onderliggende blockchaintechnologie, de toekomst is. Deze mensen zijn ervan overtuigd dat we nog maar een fractie hebben gezien van het potentieel van cryptocurrency voor de wereldeconomie.

Pessimisten vergelijken cryptocurrencies vaak met verschillende bubbels uit de geschiedenis; de 17e-eeuwse tulpenmanie, de dot-com bubble van de jaren ’90, de huizenbubbel van de Verenigde Staten in 2008. Deze mensen zijn ervan overtuigd dat het slechts een kwestie van tijd is voordat de hele industrie, en de onderliggende technologie, volledig instort, maar houden er geen rekening mee hoe onhoudbaar het huidige economische model is, gebaseerd op nooit eindigende groei in een wereld met eindige hulpbronnen.

Als het op cryptocurrency aankomt, is het van belang om uit te zoeken wat jouw mening is. Het lijdt geen twijfel dat een flink aantal mensen een fortuin hebben verdiend aan de prijsontwikkelingen. Tegelijkertijd zijn er mensen wier persoonlijke financiën zijn geruïneerd door cryptocurrency-investeringen. Als vuistregel moet je zeker bereid zijn om al je investering te verliezen wanneer je cryptocurrency koopt.

Het is ook een goed idee om je bij het kopen van cryptocurrency altijd goed te verdiepen in het onderliggende blockchainproject waar je in de praktijk in investeert. Want het is geenszins zo dat geldtransacties de enige potentiële toepassing van de blockchain zijn.

Waar-is-cryptocurrency-naartoe

DE MOGELIJKHEDEN VAN DE BLOCKCHAIN

In wezen gaat het bij de blockchain om decentralisatie. In eerste instantie is de technologie gebruikt om valuta te decentraliseren. Toch belet niets je om ook andere dingen te decentraliseren – alles wat een waarde heeft, kan technisch gezien gedigitaliseerd en beveiligd worden op een blockchain.

Daarom zijn de mogelijkheden van de blockchain, als men vertrouwen heeft in de technologie erachter, eindeloos. Stel je voor: politieke keuzes op de blockchain. Onroerend goed op de blockchain. Juridische diensten, gezondheidsdocumenten en digitale diensten op de blockchain. Als iets een waarde heeft, en deze waarde kan een digitaal certificaat krijgen dat wereldwijd geldig is, dan kan het gedecentraliseerd worden.

Dan is de waarde beveiligd, alle transacties die met de waarde te maken hebben zijn openbaar in het transactiegrootboek, en niemand kan ermee knoeien. Cryptocurrency was het begin van het tijdperk van decentralisatie, maar alle trends wijzen erop dat we nog een lange weg te gaan hebben naar de digitale economie van de toekomst.

Bronnen:

How to Make A Mint: The Cryptography of Anonymous Electronic Cash, NSA.
http://groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/articles/money/nsamint/nsamint.htm#1

b-money, Wei Dai.
http://www.weidai.com/bmoney.txt

Shelling Out: The Origins of Money, Nick Szabo.
http://nakamotoinstitute.org/shelling-out/

Bit Gold, Nick Szabo.
http://nakamotoinstitute.org/bit-gold/

How Does the Blockchain Work? Michele D’Aliessi
https://medium.com/@micheledaliessi/how-does-the-blockchain-work-98c8cd01d2ae

What is Blockchain Technology? Blockgeeks
https://blockgeeks.com/guides/what-is-blockchain-technology/

Blockchain – Technical Details, Imperial College of London
http://www.doc.ic.ac.uk/~ma7614/topics_website/tech.html

Blockchain: Massively Simplified, Richie Etwaru

Engelse versie hier →

Pin It on Pinterest