Wanneer is een beëdigde vertaling nodig? Hier wordt uitgelegd wat een beëdigde of gecertificeerde vertaling inhoudt en in welke gevallen deze vereist is.